logo
Přihlásit se

Registrace

Evidujte chemické látky a směsi
jednoduše, chytře a on-line.

Chemistr.cz umí:

 • vytvořit přehled = databázi vašich CHLaS
 • jednoduše a s pomocí bezpečné navigace zadat vaše CHLaS
 • při klasifikaci nebezpečnosti CHLaS automaticky doplnit dostupné informace dle nařízení CLP (H věty, P věty, výstražný symbol a signální slovo)
 • vyplnit pouze to, co víte, chybějící údaj se dá vždy uvést dodatečně
 • vyplnit data s pomocí bezpečnostního listu a nabídky pevně instalovaných číselníků
 • upozornit na povinnost mít zpracovaná pravidla
 • upozornit na zastaralý bezpečnostní list – rizika udělení pokuty ze strany kontrolního orgánu
 • shromáždit všechny informace, abyste nemuseli složitě shánět informace
 • poskytnout návod na první pomoc
 • připravit štítky, kterými označíte jak nádoby, tak i shromažďovací místa
 • vytisknout předem nadefinované sestavy údajů