logo


Vítejte v aplikaci chemistr.cz

Chemistr.cz je jednoduchá aplikace pro každého, kdo nakládá s chemickou látkou a chemickým přípravkem, a proto má povinnost nejen chránit zdraví lidí a starat se o jejich pracovní podmínky, ale i životní prostředí.

Pracujete v oblasti chemického průmyslu nebo používáte chemické látky a směsi (CHLaS)?

Ztrácíte přehled o používaných chemikáliích?

Právě pro Vás jsme připravili nástroj, díky kterému je správa a tvorba chemické databáze jednodušší a rychlejší a zároveň minimalizuje chyby a nepřesnosti v dokumentech, přičemž formát dokumentů plně vyhovuje aktuální platné legislativě.

Vyzkoušejte si demoverzi naší aplikace chemistr.cz.

Zaregistrujte se a používejte jí jako jednoduchý nástroj pro vytvoření přehledu - databáze vámi používaných CHLaS.

Chemistr.cz vám umožní:

vytvořit přehled = databázi vašich CHLaS,
jednoduše a s pomocí bezpečné navigace zadat vaše CHLaS,
při klasifikaci nebezpečnosti CHLaS automaticky doplní dostupné informace dle nařízení CLP
 (H věty, P věty, výstražný symbol a signální slovo),
vyplnit pouze to, co víte, chybějící údaj se dá vždy uvést dodatečně,
vyplnit data s pomocí bezpečnostního listu a nabídky pevně instalovaných číselníků.

Chemistr.cz vás upozorní na:

povinnost mít zpracovaná pravidla,
zastaralý bezpečnostní list – rizika udělení pokuty ze strany kontrolního orgánu.

S aplikací chemistr.cz už nemusíte:

složitě shánět informace.

S aplikací chemistr.cz máte vždy:

návod na první pomoc,
štítky, kterými označíte jak nádoby, tak i shromažďovací místa,
možnost tisknout předem nadefinované sestavy údajů.