logo
Přihlásit se

Registrace

O společnosti

Společnost INISOFT s.r.o. vznikla v roce 2000 transformací střediska software firmy INGEO s.r.o. v samostatnou společnost a svou činností navázala na jeho aktivity v oblasti software pro odpady, kterým položila základní kámen společnost INGEO s.r.o. v roce 1992 konceptem programu pro evidenci odpadů v MS DOS. Od počátku poskytujeme software pro uživatele z České republiky. V roce 2010 jsme prostřednictvím dceřiné společnosti vstoupili na slovenský trh s programy pro ekologii upravenými pro místní legislativu

Jsme česká firma. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady, ovzduší, obaly a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z firemní sféry i ze státní správy.

Lidé a odbornost

V oboru software a poradenství pro ekologii působíme již přes 20 let a nabízíme software a služby, které pomáhají plnit našim zákazníkům jejich legislativní povinnosti a usnadňují naplňování stanovených cílů prostřednictvím optimalizace procesů a uložených informací v software. Sledujeme trendy ve vývoji software a využíváme a předáváme Vám pouze takové nástroje, které jsou dlouhodobě udržitelné a zajistí Vám vysoký výkon a co možná nejsnazší údržbu software.

Interně a externě spolupracujeme s nejzkušenějšími odborníky na danou problematiku. Strategie řízení lidí společnosti směřuje k udržení a posílení vysoké úrovně znalostí a zkušeností z oboru IT i oblasti životního prostředí. Naši analytici a vývojoví pracovníci každoročně procházejí školeními u renomovaných poradenských a školících firem. Vedení společnosti stanovuje jasná pravidla a kompetence pro řešení standardních situací a motivuje zaměstnance ke vzájemné otevřené komunikaci, aktivitě a zodpovědnosti. Respekt společnosti ke standardní pracovní době umožňuje zaměstnancům udržet si rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Individuální přístup, poctivé jednání, slušnost

Již v počátcích vývoje jsme vsadili na maximální kontakt a komunikaci se zákazníkem a aktivně zapojili všechny uživatele software do vytváření jeho podoby.

Snažíme se dotahovat věci do konce, myslíme v souvislostech, dodržujeme dohody a termíny, nenavyšujeme ceny zakázek a i díky tomu jsme za celou historii firmy měli jen několik málo projektů, jejichž realizace neskončila úspěchem jak na straně zákazníka tak na naší.

Je naší povinností spolupracovat při zlepšování svých produktů se zákazníky a vážíme si toho, že se velká část firem, obcí a krajských úřadů aktivně zúčastnila procesu vylepšování a zdokonalování programů a stala se tak jejich spolutvůrcem.

Technologie a kvalita

Většinu programů vytváříme jako desktopové nebo webové aplikace včetně webových služeb v architektuře KLIENT-SERVER pro databázové prostředí FireBird, v případě náročnějších aplikací MS-SQL. Databázové SQL prostředí FireBird je distribuováno jako OPEN SOURCE (zdarma) v libovolném počtu síťových stanic. Díky použité špičkové technologii umožňují naše programy zpracovávat velké množství údajů jak lokálně tak síťově s vysokou bezpečností (integritou) dat. Našimi nejčastějšími vývojovými prostředími jsou Delphi a Visual Studio. Tvoříme jak klasické WinForm, tak WebForm aplikace pod technologií .NET. Programy lze pomocí importních a exportních modulů provozovat i samostatně na jednotlivých pracovištích příslušné organizace s možností vzájemné synchronizace dat.

Zavedli jsme a důsledně dodržujeme vysoké standardy kontroly kvality práce včetně víceúrovňového testování našeho software a výstupů. Všechny důležité informace monitorujeme v interním informačním systému, který poskytuje podrobný pohled na práci každého zaměstnance.